Thông tin chi tiết

  • VAN DUNGS 405

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
VAN DUNGS MB DLE 405 Xuất xứ Italia

Thông tin chi tiết

VAN DUNGS MB- DLE 405

Pmax: 360 mbar

PBr: 4- 20 mbar

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa