Thông tin chi tiết

  • QUE MỒI LỬA

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
QUE MỒI LỬA

Thông tin chi tiết

QUE MỒI LỬA 

Đường kính sứ: 6mm

Chiều dài sứ: 80mm

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa