Thông tin chi tiết

  • HỘP KIỂM SOÁT ĐẦU ĐỐT LAL 2.25

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
HỘP KIỂM SOÁT ĐẦU ĐỐT DẦU LAL 2.25 Sản phẩm của Siemens- Germany

Thông tin chi tiết

HỘP ĐIỀU KHIỂN VÔ CẤP

HỘP KIỂM SOÁT ĐẦU ĐỐT DẦU LAL 2.25

- 230V

- 50-60Hz

- ts max.5s

- tv 22.5s

 

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa