Thông tin chi tiết

  • DÂY DÒ LỬA

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
DÂY DÒ LỬA ĐẦU ĐỐT GAS Sản phẩm của Italy

Thông tin chi tiết

Phụ tùng đầu đốt

DÂY DÒ LỬA 

Chiều dài: 60 cm

 

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa