Thông tin chi tiết

  • CÔNG TẮC ÁP SUẤT GAS GW 150 A5

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 2
CÔNG TẮC ÁP SUẤT GAS GW 150 A5 Sản phẩm của Italy

Thông tin chi tiết

Phụ tùng đầu đốt

CÔNG TẮC ÁP SUẤT GAS GW 150 A5

PMAX: 500 mbar gas

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa