Thông tin chi tiết

  • BIẾN THẾ ĐÁNH LỬA FIDA 2x5

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
Fida Zuend trafo TREVISO - ITALY

Thông tin chi tiết

Biến thế đánh lửa Fida

Moldel: COMPACT 10/30CM

PRI 230V 1.45A 50Hz

SEC 2X5 KV r.m.s. 30mA

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa