Thông tin chi tiết

  • BIẾN THẾ ĐÁNH LỬA BRAHMA

  • Mã SP:
  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 1
BIẾN THẾ ĐÁNH LỬA BRAHMA Sản phẩm của Italy

Thông tin chi tiết

BIẾN THẾ ĐÁNH LỬA BRAHMA ITALY

Type: TD2STCAF

Primary 220-240V 55VA 50/60HZ

Secondary 2x12KV Ampl. -30 mA

Sản phẩm khác

Dịch vụ bảo hành

CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

Phụ tùng thay thế: - Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ - Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

dịch vụ sửa chữa