CHÌNH SÁCH BẢO HÀNH

1.  Phụ tùng thay thế:

- Béc phun: Hago -Mỹ, Monarch - mỹ

- Bơm dầu: R.B.L - Riello - Ý, Suntec - Pháp, HP-Technik - Đức

- Hộp kiểm soát: Siemen - Đức

- Biến thế đánh lửa: Fida - Ý, Cofi - Ý

- Lọc dầu, lọc gas: Giuliani Anello - Ý

- Cụm van gas: Dungs -Đức

- Mô tơ: Riello - Ý

- Lọc sấy dầu FO: Riello - Ý